Doel

Het voor het grote publiek bekend maken van de Betuwse Oorlogsgeschiedenis.

Middels het in stand houden van een museum waarin voorlichting, educatie, herinnering, collecties, tentoonstellingen, diorama’s en exposities het verleden laten herleven, de gevallenen (zowel burger als militair) in deze omgeving herdenken en educatief overbrengen.

Kernwaarden

De 2e Wereld Oorlog in de Betuwe (1940-1945), herdenken, herinneren, samenwerking, educatief, informatief, historisch, toeristisch, jeugd

Doelstellingen

Het samenbrengen van instanties die in de Betuwe afzonderlijk van elkaar bezig zijn met de 2e Wereld Oorlog. Hierbij te denken aan de gemeente, historische kringen, oranje comités, 4-5 mei stichtingen, musea en verdere geïnteresseerden.