Op 16 juni 2014 heeft dr. Jan Brouwer zijn boek "Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd (Het Eiland)" gepresenteerd en aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, Toon van Asseldonk (op 11 juni bood hij het boek al aan aan de Commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje). De presentatie vond plaats in de zaal van Het Wapen van Elst in Elst en werd georganiseerd door Historische Vereniging Marithaime uit Elst, welke ook de publicatie van het boek mogelijk maakte. Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC) was aanwezig.

Boekpresentatie Jan Brouwer optreden Dick van Altena

De zaal was goed gevuld voor deze belangwekkende presentatie; de avond werd muzikaal omlijst door optredens van de bekende Betuwse zanger Dick van Altena (“de Betuwse Bard”) Dick vertelde over zijn persoonlijke link met de oorlogse geschiedenis van de Betuwe.

Dr. Jan Brouwer is een van de meest bekende publicisten over de geschiedenis van de Betuwe en van de Betuwe in de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Zijn boek “De Strijd om Elst” (1984) was jarenlang een van de meest toonaangevende boeken over de oorlogse geschiedenis van Elst en de Betuwe.

Zijn nieuwe boek is als het ware een XL-remake 2.0 van het boek uit 1984. Dit is echter wat plat geformuleerd: Brouwer is een rasechte historicus en zijn nieuwe boek mag beslist een encyclopedie van de Betuwe in WO2 1944/1945 worden genoemd.

Brouwer staat bekend om zijn eigenzinnigheid en soms prikkelende stellingen en notities. Op de 16e juni gaf hij daarvan een demonstratie. In zijn boek somt hij 56 mythes rondom de oorlogshandelingen in en rondom de Betuwe op en fileert deze stuk voor stuk. Op de avond van de 16e nam hij een aantal ter hand en bouwde zijn presentatie daar omheen. De bekendste is waarschijnlijk zijn stelling dat “er geen Slag om Arnhem is geweest”. Wat Brouwer daarmee bedoeld is dat vanuit krijgskundige terminologie er geen sprake is geweest van een slag maar van defensieve gevechtshandelingen. Hier spreekt dan de rasechte historicus. Het grote publiek zal zijn schouders ophalen maar voor dat publiek is het boek dan ook niet bedoeld. Zijn boek maar ook zijn presentatie ademt de behoefte om duidelijk te maken wat er eigenlijk gebeurde in de Betuwe, welke impact dat heeft gehad en hoe onderbelicht dit al die tijd is gebleven. Dit is een geluid dat Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC) uiteraard zeer aanspreekt.

Dat Brouwer soms sterk prikkelt en soms een zeer stellige mening heeft laat onverlet dat dit boek van enorm belang is voor de geschiedkundige beschrijving van de oorlogse geschiedenis van de Betuwe. Er is geen ander boek dat op een integrale en uitgebreide wijze zoveel informatie samen brengt.

Boekpresentatie Jan Brouwer

De avond was informatief, amusant (door zowel Dick van Altena als Jan Brouwer zelf) en een belangrijke aftrap voor het verder in kaart brengen en doorgeven van de oorlogsgeschiedenis van de Betuwe.

Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC) is in ieder geval erg verheugd met dit meesterwerk.